POZ

Czym jest POZ

W naszej poradni zajmujemy się leczeniem pacjentów w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (w skrócie: POZ). Lekarze POZ zwani są również lekarzami rodzinnymi lub lekarzami pierwszego kontaktu. Jest to bardzo trafna nazwa, gdyż lekarz POZ to zazwyczaj pierwszy lekarz, do którego się udajemy, gdy zaczynamy mieć problemy ze zdrowiem. To on bada, podejmuje decyzje i ewentualnie kieruje dalszą diagnostyką oraz – jeśli jest taka potrzeba – kieruje do innego specjalisty czy do szpitala. 

Funkcjonowanie POZ oparte jest na prawie do imiennego wyboru lekarza, pielęgniarki, położnej podstawowej opieki zdrowotnej, dlatego też przed pierwszą wizytą w poradni Pacjenci składają deklarację, która wyraża ich wybór.

W naszej poradni, obok lekarzy rodzinnych i internistów działa również zespół pediatryczny pod przewodnictwem lek. Heleny Woźniak- Rosół. Nasi pediatrzy przyjmują, w ramach prowadzonych konsultacji, zarówno zdrowe, jak i chore dzieci. Nasi specjaliści ułożą wspólnie z Państwem harmonogram szczepień, a także przedstawią rekomendację dotyczącą wyboru odpowiednich szczepionek.

Rozmowy telefoniczne.

Wszystkie rozmowy telefoniczne w naszej poradni są nagrywane.

Możecie się Państwo kontaktować z nami telefonicznie w godzinach pracy poradni w celu uzyskania odpowiedzi na rutynowe pytania, umówienia i odwoływania wizyty czy płatności. Nasze telefony są najbardziej obciążone od 8 rano do 10 rano. Jeśli dzwonicie Państwo, aby zaplanować wizytę lub uzyskać niepilną poradę, byłoby pomocne, gdybyście Państwo kontaktowali się z nami później w ciągu dnia. Prosimy pamiętać, że opieka nad pacjentem i sytuacje awaryjne mają pierwszeństwo przed połączeniami przychodzącymi.

W sytuacji zagrożenia życia, prosimy dzwonić pod numer alarmowy 112 albo do najbliższej Izby Pogotowia. Po godzinach otwarcia poradni połączenia mają te same numery telefoniczne, ale są obsługiwane przez automatyczną sekretarkę. Mamy dużą liczbę połączeń i tylko wtedy, gdy dysponujemy odpowiednimi informacjami, możemy lepiej służyć naszym pacjentom, najpierw zwracając się do osób najbardziej potrzebujących.

Wizyty
Wszystkie wizyty w biurze odbywają się wyłącznie po wcześniejszym umówieniu w godzinach pracy poradni. W sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pacjenci po decyzji lekarza mogą zostać przyjęci poza kolejnością.
 
Planując spotkanie, poinformujcie nas Państwo o powodzie wizyty, abyśmy mogli zapewnić odpowiednią ilość czasu dla Państwa. Cenimy czas naszych pacjentów i staramy się dotrzymywać umówionych terminów wizyt , ale obowiązki podmiotu leczniczego, sytuacje awaryjne i pilne konsultacje telefoniczne mogą spowodować opóźnienia. 
 
W przypadku wizyty u pediatry, prosimy uprzednio zawiadomić nas, jeżeli pojawi się potrzeba umówienia rodzeństwa pacjenta w celu dostosowania harmonogramu do Państwa potrzeb.Prośba o konsultację dodatkowe dzieci, które będą widoczne podczas zaplanowanej wizyty bez uprzedniego powiadomienia nas, stawia lekarza w trudnej sytuacji odmowy przyjęcia dziecka, albo spowodowania opóźnień w przyjęciu pozostałych pacjentów.
Prosimy o informowanie nas o zmianach w Państwa adresie, ubezpieczeniu zdrowotnym lub domowym / służbowym numerze telefonu.